பைந்தமிழ் மன்ற விழா

ஜெயலக்ஷ்மி பொறியியல் கல்லூரியில் பைந்தமிழ் மன்ற விழா 18.02.2023 அன்று நடை பெற்றது . பாரம்பரிய நடன மற்றும் பேச்சுப்போட்டி , பட்டி மன்றம் நடை பெற்றது

X